Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin liên lạc khác khi bạn tương tác với trang web casinoonlineuytin.top.

Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ như cookies để thu thập thông tin khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1.1 Các mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để:

  • Cung cấp và duy trì trang web casinoonlineuytin.top
  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
  • Tự động hoá các hoạt động quảng cáo và tiếp thị
  • Nhận biết và ngăn chặn các hoạt động gian lận

1.2 Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ, bán hoặc cho thuê cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định pháp luật.